Soukromá SŠ drogistická Mariánské Lázně

I. Kritéria přijímacího řízení
šk.r. 2010/2011

V souladu se zákonem MŠMT ČR 4. 561/04 Sb.,nařízením vlády č.689/04 Sb. a vyhláškou 671/04 Sb. budou ve školním roce otevřeny tyto obory:

Prodavač 66 – 51 – H / 01
Zaměření:
- drogistické zboží
- drobné zboží
- květiny


Přijímací řízení proběhne v budově Soukromé střední školy drogistické Mariánské Lázně, Ke Kostelu 83, 353 01, Mariánské Lázně.
První kolo přijímacího řízení je stanoveno na čtvrtek 22. dubna 2010 , další termín bude 29.4.2010 a další bude ještě stanoven.
Do jednotlivých prvních ročníků bude přijato maximálně 20 studentů.

1. organizace přijímacího řízení do prvního ročníku
Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek, kritériem je vyhraněný zájem o obor a komunikace.
Nutná je zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru.

2. oznámení výsledků přijímacího řízení
Pořadí uchazečů bude zveřejněno 2.den po zkouškách
na nástěnce ve škole.

II.Požadavky k přijímacím zkouškám do 1.ročníku
Učební obor Prodavač 66 – 51 – H / 01
Přijetí ovlivňuje průměrný prospěch z osmé a z prvního pololetí deváté třídy,
zájem o zvolený obor, komunikace a zdravotní způsobilost.

-----------------------------------------------------------------------------------

V současnosti na škole vyučujeme těmto oborům:
učební obor prodavač(ka) drogistického zboží
učební obor aranžér(ka)
učební obor fotograf(ka)
studijní obor managament v obchodě

Galerie
Aktuality
Členové sdružení

Škola byla zřízena na základě rozhodnutí Ministerstva hospodářství ČR ze dne 25.2.1994. Zřizovatelem školy je paní Julie Luhanová, úspěšná podnikatelka v oboru drogerie a parfumerie. Již ve školním roce 1996/1997 vyšli první absolventi. Většina z nich našla široké uplatnění ve stále se rozvíjející síti drogistických firem jako prodavači
a ti schopnější jako obchodní zástupci (dealeři).
Zásluhou velmi dobře propracované náplně odborného výcviku a pečlivé a důsledné kontroly se nám podařilo zajistit kvalitní praktickou přípravu učňů. Ta probíhá u dvaceti vytipovaných soukromých podnikatelů (sponzorů)
z celého západočeského regionu. Jedná se o renomované odborníky oboru drogerie - parfumerie - kosmetika, kteří vedle odborné výuky a praxe připravují žáky pro život v tržní společnosti a seznamují je s problematikou soukromého podnikání.
Jedná se o jedinou školu tohoto zaměření v republice.
Škola navázala trvalý kontakt s Evropským drogistickým svazem se sídlem v Kolíně nad Rýnem. Spolupracuje
i s prezidenty Německé a Rakouské drogistické komory. Slavnostních akcí (zahájení školního roku, ukončování, vysvěcování) se pravidelně zúčastňuje prezident Evropského drogistického svazu, který chce svou přítomností zdůrazňovat skutečnost, že jsme zatím jedinou školou tohoto zaměření v České republice.
Škola zajišťuje odborné exkurze u českých výrobců drogistického zboží, u zahraničních firem. Kromě toho nabízí učňům odbornou praxi a výuku v zahraničí. Škola úzce spolupracuje s firmou Coswell Wella, která pro žáky připravuje odborné předváděcí akce, pracovní semináře a návštěvy vlasového studia.
Po přesunu učňovského školství z kompetence Ministerstva hospodářství ČR do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme i v programu optimalizace tohoto ministerstva získali akreditaci k dalšímu působení a k výuce výše uvedených oborů.


Kontakt na školu