Aktuality

I. Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009 / 2010


V souladu se zákonem MŠMT ČR č. 561/04 Sb., nařízením vlády č. 689/04 Sb.a vyhláškou 671/04 Sb. budou ve školním roce 2009/2010 otevřeny tyto obory :
-66-51-H/006 - Prodavač - drogistické zboží - obor středního vzdělání s výučním listem (předpokládaný počet 30 žáků) ( pohovor )
-66-52-H/001 - Aranžér - obor středního vzdělání s výučním listem
(předpokládaný počet 15 žáků) ( talentové přijímací zkoušky )
-34-56-H/001 - Fotograf - Studium je ukončeno závěrečnou učňovskou zkouškou a žák obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. ( talentové přijímací zkoušky )
-64-42-M/036 - Managament ( do prospěchu 1,8 bez přijímacích zkoušek, přijímací test - cizí jazyk + ČJ L )

II. Požadavky k přijímacím zkouškám do 1. ročníku


- Do oboru prodavač : přijímací pohovor

- Do oboru aranžér : talentové přijímací zkoušky

- Do oboru fotograf : talentové přijímací zkoušky

- Do oboru management obchodu : do 1,8 bez př. zkoušek, přijímací test - cizí jazyk + ČJ L


zpět na úvod