Aranžér(ka) 66-52-H/001- tříleté denní studium
- pro žáky s ukončeným 9. ročníkem ZŠ
- zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou
- absolvent obdrží výuční list
- výuka probíhá týden školy, týden praxe
- talentové přijímací zkoušky
- nutná zručnost, fantazie a výtvarné nadání
- školné 9 800 Kč za školní rok

Profil absolventa
Absolvent je schopen od počátku do konce připravovat a realizovat nejen klasické aranžmá výkladních skříní, květin, suché vazby, ale i výstavní a prodejní akce, navrhovat reklamní letáky, poutače. Dokáže pracovat nejen klasickými výtvarnými technikami, ale používá i nejmodernější počítačové techniky.

Možnosti uplatnění
Absolventi mohou žádat o ostenský list a začít podnikat ve svém oboru. Také nacházejí uplatnění u reklamních agentur a v květinářstvích.


učební obor prodavač(ka)
učební obor fotograf(ka)
studijní obor managament


Zpět na úvod