Fotograf(ka) 34-56-H/001


- tříleté denní studium
- pro žáky s ukončením 9. ročníkem ZŠ
- zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou
- absolvent obdrží výuční list
- výuka probíhá týden školy, týden praxe
- talentové přijímací zkoušky
- nutná zručnost, fantazie a výtvarné nadání
- školné 12 800 Kč za školní rok

Profil absolventa
Absolvent je schopen poskytnout kvalitní znalosti v oblasti klasické i digitální fotografie.Zvládá obsluhu většiny běžných fotografických aparátů. Ovládá znalosti optiky, fotografických materiálů, dokáže pracovat z příslušnými počítačovými programy. Dokáže navrhnout a vytvořit dokumentární, uměleckou, portrétovou i běžnou rodinnou fotografii. Umí použít fotografii v reklamě i propagaci.

Možnosti uplatnění
Absolventi mohou začít samostatně podnikat, pracovat pro reklamní agentury, studia a pro tisk zhotovovat dokumentární fotografie. Nacházejí uplatnění ve fotografických studiích. Mohou na zakázku vytvářet reklamní
a propagační materiály.


učební obor aranžér(ka)
učební obor prodavač(ka)
studijní obor managament


Zpět na úvod