Managament v obchodě 64-42-M/036

-čtyřleté denní studium
-pro žáky s ukončeným 9. ročníkem ZŠ
-zakončené maturitní zkouškou
-absolvent obdrží maturitní vysvědčení
-součástí studia - odborná praxe
-do průměru 1,8 přijetí bez přijímacích zkoušek
-přijímací zkoušky z českého a cizího jazyka
-školné - 9. 800 za školní rok

Profil absolventa
Absolvent je schopen samostatně zabezpečovat základní ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací, zejména v malém a středním podnikání. Má předpoklady k tomu, aby prováděl příslušné ekonomické, obchodní a administrativní činnosti konkrétního odvětví podnikání (strojírenství, stavebnictví, obchod, služby)

Možnosti uplatnění
Absolventi se mohou uplatnit v podnicích všech forem. Jsou připraveni vykonávat ekonomické, obchodní činnosti jako asistenti marketingu, obchodní zástupci, referenti nákupu a odbytu, administrativní pracovníci, organizační pracovníci atd. Jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech ekonomického charakteru.


učební obor aranžér(ka)
učební obor prodavač(ka)
učební obor fotograf(ka)

Zpět na úvod