Prodavač(ka) drogistického zboží 66-51-H/006

- tříleté denní studium
- pro žáky s ukončeným 9. ročníkem ZŠ
- absolvent obdrží výuční list
- výuka probíhá týden školy, týden praxe
- přijímací pohovor
- nutná - schopnost komunikace, vstřícnost a ochota
- školné 5 800 Kč za školní rok

Profil absolventa
Absolvent je schopen poskytnout kvalitní znalosti drogistického zboží, zvládá pravidla prodeje, obsluhy zákazníka a základní znalosti lidské psychologie. Dokáže obsluhovat v cizím jazyce. Perfekně ovládá chod skutečné prodejny. Je schopen vést prodejnu tak po administrativní stránce. Během svého studia zpracovává své užší zaměření, takže kromě sortimentu celé drogerie zvládá podstatně podrobnější vybraný okruh zboží (selektivní kosmetika, včelí kosmetika, dětská kosmetika, léčiva, léčivé byliny, nátěrové hmoty).

Možnosti uplatnění
Trh práce neustále potřebuje nový přísun vyučených prodavačů. Absolventi mohou kromě běžného prodeje zastávat i složité povinnosti vedoucího prodejny. Nacházejí uplatnění jako obchodní zástupci a prodejci kosmetických firem. Jejich zaměření jim umožňuje pracovat v rámci celého zemí Evropského drogistického svazu.


učební obor aranžér(ka)
učební obor fotograf(ka)
studijní obor managament

Zpět na úvod